Harmony of the Spheres (cd)
Brabants Dagblad 13-02-2004
Rinus van der Heijden

De Nederlandse componist probeert, zoals eindeloos velen voor hem, in Harmony of the Spheres het geheim van de ordening van de kosmos te ontrafelen. Hij baseert zich daarbij op Etica ordine geometrico de demonstrada van de filosoof Spinoza. Teksten hieruit zijn de bouwstenen voor de koorgedeelten; de muziek is een cyclus van vijf delen, die zijn gegroepeerd rond het middelste. Franssens benut compositiemethoden uit de Renaissance, die hij vermengt met verworvenheden uit het begin van de 21ste eeuw. Het resultaat is ruimtelijk van opzet, golvend door de vertragingen in de stemmen, die de componist het koor oplegt. Harmony of the Spheres zou door minder geoefende oortjes kunnen worden uitgelegd als klassieke ambient, maar de strenge mathematiek die Franssens het koor oplegt, gaat veel en veel verder. Een waardige luister CD.