Harmony of the Spheres (cd)
het Parool 23-12-2003
Erik Voermans

In zijn Ethica predikt de Amsterdamse filosoof de vrijheid van geest, de anti-dogmatiek en, in bredere zin, de Liefde en de Edelmoedigheid. Zouden er meer mensen bestaan die leven naar Spinoza’s gedachtengoed, dan zouden er geen oorlogen meer bestaan en was iedereen lief voor elkaar. Componist Joep Franssens schreef de bijbehorende muziek. Zijn Harmony of the Spheres voor koor en klein orkest is één grote, meer dan een uur durende lofzang aan de harmonie. Muzikaal gezien put Franssens uit de technieken, die door de polyfonisten uit de Renaissance al op ongeevenaard niveau zijn benut, maar omdat hij het proces door de loep van het Amerikaanse minimalisme beziet, klinkt Harmony of the Spheres ontegenzeggelijk eigentijds: een kruising tussen Palestrina in slow motion, Kancheli en Britse Ambient. De weerstandsloze schoonheid van de muziek zal aanhangers van stekeliger idiomen tegen de borst stuiten, maar voor hen die a la Spinoza een open geest weten te houden, staat met Harmony of the Spheres een heerlijk warm bad van welluidendheid klaar. Het stuk wordt subliem gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van de Est Tõnu Kaljuste.