Franssens
Dagblad van het Noorden 13-02-2004
Paul Herruer

Joep Franssens (1955) vertegenwoordigt in Nederland de Nieuwe Spiritualiteit en is daarmee geestverwant van de Est Arvo Pärt en de Engelsman John Tavener. Franssens’ Harmony of the Spheres – op teksten van Spinoza – klinkt echter beduidend interessanter dan welk werk van Tavener dan ook. Het is harmonisch ook geraffineerder dan veel koorwerken van Pärt. Het zesdelige stuk voor koor en strijkers verwijst zowel naar koormuziek uit de Renaissance als naar eigentijdse klanken; wat op het eerste oor meditatief en welluidend klinkt, verbergt vaak spannende en wringende harmonische gebeurtenissen.